O NÁSNOVINKYPUBLIKÁCIEKONTAKTHĽADAŤ
BALNEOTHERMA s.r.o.

Vydavateľstvo Balneotherma vydáva knižné monografie slovenských autorov a  preklady úspešných zahraničných publikácií, prevažne z oblasti prírodných vied a medicíny. Okrem toho sú to aj populárno-vedecké publikácie z oblasti zdravia a životného štýlu  a zaujímavé tituly z histórie prírodných vied a spoločenského diania.  Do edičného plánu sú zaradené také publikácie, ktoré majú svojim obsahom mimoriadny prínos pre čitateľa a príslušný vedný odbor. Vydavateľstvo kladie dôraz nielen na odborné, ale aj štylistické a jazykové spracovanie problematiky, na názornosť s využitím grafov schém a obrázkov. Pri prekladovej literatúre dohliada na kvalitu prekladu.

 

 

 

 
©2009 BALNEOTHERMA
  BALNEOTHERMA Vydavateľstvo LIEČREH GÚTH